De Correspondent

De Correspondent  publiceert dagelijks artikelen die vooral gericht zijn op het geven van context en achtergronden bij het nieuws. Voor dit verdiepende online medium schrijf ik journalistieke artikelen. 

Ik maak deel uit van het factcheckteam en doe onderzoek naar grote, belangrijke onderwerpen uit de actualiteit. Ik geef achtergrondinformatie bij berichten die in de media verschijnen en draag zo bij aan de duiding van het nieuws. 

Onlangs schreven we een serie factchecks over windmolens. Nu de zichtbaarheid van windmolens in Nederland alsmaar groter wordt, heeft de plaatsing invloed op steeds meer mensen. Daarmee groeit ook de ophef. Voor- en tegenstanders slaan elkaar met tientallen argumenten om de oren. Wij zochten van enkele veelgehoorde claims over windmolens uit wat er van waar is. We keken naar deze stellingen:

Windmolens draaien op subsidie

Windmolens kosten meer energie dan ze opleveren en helpen het klimaat niet

Willen windmolens aan onze energievraag voldoen, dan moeten we heel Nederland volbouwen

Windmolens op zee zijn schadelijk voor het toerisme

Windmolens veroorzaken gezondheidsschade bij omwonenden’

FACTCHECK: ‘KIPPEN IN DE WEI ZIJN SLECHT VOOR HET MILIEU’

Steeds meer mensen kiezen ervoor om biologisch vlees te eten. Ze kiezen er bijvoorbeeld voor biologische kip in plaats van ‘plofkip’ te eten, omdat dit gezonder én beter voor het milieu zou zijn. Ondertussen stellen vertegenwoordigers uit de Nederlandse landbouwsector dat biologische kippen misschien een beter leven hebben, maar dat de gangbare pluimveehouderij toch echt milieuvriendelijker is. Wij zochten uit hoe dat zit.

#TTIP: WAAR IS DE VOORSPELDE BANENGROEI OP GEBASEERD (EN KLOPT DIE WEL)?

TTIP: het naderende handelsverdrag tussen de VS en de EU, houdt de gemoederen flink bezig. Tegenstanders stellen dat het er toe zal leiden dat grote bedrijven veel meer macht krijgen en het ten koste zal gaan van de democratie. De voorstanders van het verdrag stellen echter dat het creëren van een vrijhandelszone tussen Europa en de Verenigde Staten zorgt voor economische groei en daarbij horende nieuwe banen. Wij schreven over de zin en onzin van de voorspellingen. 

FACTCHECK: KANKER IS IN 65 PROCENT VAN DE GEVALLEN GEWOON PECH HEBBEN

Er verscheen in januari een schokkend onderzoek over de oorzaken van kanker. Veel is bekend over oorzaken van kanker en over hoe je door gezond te leven zelf veel kunt doen om de kans op kanker kleiner te maken. Twee stamcelonderzoekers deden echter een groot onderzoek en kwamen tot de conclusie dat veel gevallen van kanker door pure pech ontstonden. Veel media namen de resultaten uit dit onderzoek over en concludeerden dat 65% van de gevallen van kanker veroorzaakt wordt door pure pech. Wij namen dit onderzoek onder de loep en concludeerden dat de werkelijkheid veel genuanceerder is.

FACTCHECK: GEWELD TEGEN HULPVERLENERS NEEMT ALLEEN MAAR TOE

Na elke jaarwisseling staan de kranten er vol mee: ambulancepersoneel bedreigd, brandweermedewerkers worden lastig gevallen en kunnen hun werk niet goed doen en politieagenten krijgen steeds meer te maken met agressie op straat. In de media ontstaat het beeld dat geweld tegen hulpverleners een groeiend probleem is. Wij vroegen ons af of deze aanname ook met cijfers te onderbouwen is en kwamen, gelukkig, tot de conclusie dat dit beeld niet helemaal klopt.